امروزه برای ارزیابی قابلیتهای ورزشکاران روشهای گوناگون طراحی شده است. از عوامل بسیار موثر در موفقیت ورزشکاران به ویژه در شرایط تمرین شدید و مسابقه حفظ زمان عکس العمل مناسب است. بسیاری از ورزشکاران به دلیل عدم توانایی در حفظ زمان عکس العمل مناسب تا شرایط پایانی تمرین یا مسابقه نمی توانند در آن زمان همانند اوایل تمرین یا مسابقه به محرک ها پاسخ دهند. بنابراین سطح عملکرد ورزشی و سرعت آنها کاهش می یابد و نتایح مسابقه را واگذار می نمایند. در بسیاری از رشته های ورزشی زمان عکس العمل فقط درشروع یک رقابت دارای اهمیت ویژه است ولی در اکثر رشته های ورزشی بارها و بارها ورزشکار در معرض پاسخ به محرک های موجود قرار می گیرد و چه بساهمان پاسخ ها سرنوشت مسابقه را تعیین کنند. حساسیت متفاوت ورزشکاران به تغییرات بیوشیمیایی خون موجب تفاوت در زمان عکس العمل آنها در مقاطع مختلف تمرین یا مسابقه می شود . تاکنون دستگاههایی که برای ارزیابی زمان عکس العمل ورزشکاران طراحی شده فقط زمان عکس العمل آنها را در شرایط عادی و ایستا و بدون اعمال فشار تمرین مورد ارزیابی قرار می دهد و امکان هیچ گونه مقایسه ای را با دیگر فاکتورهای فیزیولوژیک ورزشکاران در حین یک فعالیت پیش رونده فراهم نمی کند. زمان عکس العمل یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی است که با افزایش شدت تمرین و تغییر شرایط طبیعی بیوشیمیایی بدن دچار تغییرات عمده ای می گردد و مشخص کردن زمان تغییر آن می تواند برای طراحی و بهبود زمان عکس العمل ورزشکاران و عملکرد ورزشی آنها بسیار سودمند باشد. لذا هدف از طراحی این دستگاه، سنجش روند تغییرات زمان عکس العمل ورزشکاران در طول یک فعالیت پیش رونده تا مراحل واماندگی است. همچنین بررسی ومقایسه تغییرات آن با تغییرات دیگر فاکتورهای فیزیولوژیکی امکان طراحی تمرینات اختصاصی و ارتقا سطح عملکرد ورزشکاران را فراهم می کند.

معرفی
شعار سایت از سلامتی تا قهرمانی است. در این سایت پس از تکمیل فرم های مربوطه برنامه اختصاصی تمرین و رژیم غذایی توسط دکتر بهرامی طراحی و پس از 48 ساعت ارسال می شود. در این سایت علاوه بر دریافت خدمات ویژه می توانید در قسمت با ما همراه شوید اطلاعات و توانمندی های خود را به نمایش بگذارید.
راه‌های ارتباطی
  • آدرس

    تهران اتوبان نيايش مجموعه ورزشي انقلاب آكادمي ملي المپيك مرکز سنجش

  • تلفن ثابت

    ۰۲۱۲۶۲۱۶۲۱۰

  • تلفن همراه

    ۰۹۱۲۳۹۰۷۰۳۸