دوره های دانش افزایی بدنسازی دکتر بهرامی نژاد

این دوره ها که به منظور آشنایی و ارتقاء مربیان با دانش بدنسازی طراحی شده در پنج سطح تئوری و سه سطح عملی برگزار می شود. دراین دوره ها سعی شده تا مطالب ضروری و مهم دانش بدنسازی از سطوح پایه تا پیشرفته جمع آوری و تدریس گردد. هر متقاضی می تواند با توجه به نیاز خود بطور آزاد در هر سطحی که تمایل دارد ثبت نام کند.

سطح یک مربیگری خصوصی ( تئوری)

Personal Training

در این سطح مربی با علوم پایه و کاربردی در تمرینات آشنا می شود و زمینه لازم را برای یادگیری و درک مطالب سطوح بالاتر پیدا می کند. در این سطح سعی شده مطالب اولیه و کاربردی که بتواند نیاز مربیان خصوصی را در حین تمرین برآورده سازد جمع آوری و ارائه گردد.

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 آناتومی کاربردی 3 ساعت تئوری
2 فیزیولوژی عضله و سازگاری به تمرین 2 ساعت تئوری
3 فیزیولوژی قلب ،عروق و ریه و سازگاری به تمرین 3 ساعت تئوری
4 سیستم های انرژی و سازگاری به تمرین 2 ساعت تئوری

ثبت نام دوره

سطح دو مربیگری خصوصی ( تئوری)

Personal Training

در این سطح مربی علاوه بر آشنایی با شیوه مشاوره و برخورد با ورزشکاران با اصول اولیه و روشهای تجزیه تحلیل نیازهای جسمانی آنها آشنا می شود و توانایی خود را در انتخاب مناسبترین نوع تمرین با توجه به نیازهای هر فرد افزایش می دهد. ضمنا روشهای درآمد زایی و موارد قانونی مربوط به مربی خصوصی مرور می شود.

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 آشنایی با متغیرهای تمرین 2 ساعت تئوری
2 مشاوره و روش تجزیه تحلیل نیازهای ورزشکاران 2 ساعت تئوری
3 فاکتورهای آمادگی جسمانی وروشهای ارزیابی آنها 2 ساعت تئوری
4 جنبه های اقتصادی و قانونی مربیگری خصوصی 2 ساعت تئوری
5 جنبه های مربیگری ورزشهای گروهی 2 ساعت تئوری

ثبت نام دوره

سطح سه مربیگری خصوصی (تئوری)

Personal Training

در این سطح مربی با روشهای طراحی تمرین و سیستم های مختلفی که برای توسعه قدرت ، استقامت قلبی عروقی و انعطاف پذیری وجود دارند آشنا می شود. علاوه بر این مرور کلی بر تمام دستگاههای بدنسازی و ابزار مورد استفاده در ورزش صورت می گیرد و معایب و مزایای آنها و الویت انتخاب هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد.

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 آشنایی با وسایل بدنسازی و مزایا و معایب آنها 2 ساعت تئوری
2 اصول طراحی یک جلسه تمرین و اجزاء آن 2 ساعت تئوری
3 اصول طراحی تمرینات قدرتی 2 ساعت تئوری
4 اصول طراحی تمرینات استقامتی 2 ساعت تئوری
5 اصول طراحی تمرینات انعطاف پذیری 2 ساعت تئوری

ثبت نام دوره

سطح چهار مربیگری خصوصی (تئوری)

Personal Training

در این سطح مربی بطور کامل ضمن آشنایی با مکانیسم بیماریهای رایج ، با روشهای طراحی تمرین ویژه افراد خاص و درمان بیماریهای شایع با ورزش آشنا می شود. همچنین اصول اولیه برخورد با آسیبهای شایع حین ورزش نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 روشهای برخورد اولیه با آسیب های ورزشی 2 ساعت تئوری
2 اصول طراحی تمرین ورزشکاران با اختلالات متابولیکی 2 ساعت تئوری
3 اصول طراحی تمرین ورزشکاران با مشکلات قلبی عروقی 2 ساعت تئوری
4 اصول طراحی تمرین ورزشکاران با مشکلات شانه، کمر و زانو 2 ساعت تئوری
5 اصول طراحی تمرین کودکان،افراد مسن و زنان بارداری 2 ساعت تئوری

ثبت نام دوره

سطح پنج مربیگری خصوصی (تئوری)

Personal Training

در این سطح مربی با طراحی تمرینات تخصصی برای افزایش عملکرد ورزشکاران در رشته های ورزشی که به سرعت و توان انفجاری وابسته هستند و همچنین زمانبندی بندی تمرینات برای آماده سازی و به اوج رسانی ورزشکاران در زمان خاص و عوامل موثر در ارتقاء سطح توانایی آنها آشنا می شود.

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 اصول طراحی تمرینات سرعتی ، چابکی و پلیومتریک 2 ساعت تئوری
2 اصول طراحی تمرینات تعادلی و قدرتی با وزن بدن 2 ساعت تئوری
3 زمانبندی بندی تمرینات 2 ساعت تئوری
4 تغذیه و مصرف مایعات در ورزش 2 ساعت تئوری
5 مکمل ها و داروهای رایج و نیرو زا در ورزش 2 ساعت تئوری
6 ویژگی بدنسازی ورزشهای گروهی 1/5 ساعت تئوری

ثبت نام دوره

سطح شش مربیگری خصوصی (عملی)

Personal Training

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 تمرینات استقامتی (تردمیل، دوچرخه ثابت، الپتیکال ) 2 ساعت عملی
2 تمرینات قدرتی (دستگاههای بدنسازی) 2 ساعت عملی
3 تمرینات قدرتی (وزنه های آزاد) 2 ساعت عملی
4 تمرینات قدرتی (کش، کتل بل، توپ مدیسین بال) 2 ساعت عملی
5 تمرینات انعطاف پذیری 2 ساعت عملی

ثبت نام دوره

سطح هفت مربیگری خصوصی (عملی )

Personal Training

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 تمرینات سرعت و چابکی (مانع، قیف، نردبان، توپ کریزی) 2 ساعت عملی
2 تمرینات پلیو متریک و توان انفجاری 2 ساعت عملی
3 تمرینات تعادلی (لاین،توپ بوسو، سوئیس بال، تخته تعادل) 2 ساعت عملی
4 تمرین با آی جیم و رپس 2 ساعت عملی
5 تمرین با وزن بدن و ابزارهای ساده 2 ساعت عملی

ثبت نام دوره

کارآموزی (عملی)

ردیف عنوان مدت نوع کلاس
1 کار آموزی 10 ساعت عملی

ثبت نام دوره

شرایط شرکت در کلاسها:
 • 1- ثبت نام در دوره ها از طریق لینک روبرو (ثبت نام در دوره های آموزشی)
 • 2- پرداخت هزینه ثبت نام
 • 3- حضور به موقع در کلاسها
 • 4- همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز در کلاسهای عملی
برگزاری هر دوره (به جز کلاس های خصوصی ) تا به حد نصاب رسیدن متقاضیان (کلاسهای تئوری 20 نفر و کلاسهای عملی 15 نفر ) به تاخیر خواهد افتاد.
معرفی
شعار سایت از سلامتی تا قهرمانی است. در این سایت پس از تکمیل فرم های مربوطه برنامه اختصاصی تمرین و رژیم غذایی توسط دکتر بهرامی طراحی و پس از 48 ساعت ارسال می شود. در این سایت علاوه بر دریافت خدمات ویژه می توانید در قسمت با ما همراه شوید اطلاعات و توانمندی های خود را به نمایش بگذارید.
راه‌های ارتباطی
 • آدرس

  تهران اتوبان نيايش مجموعه ورزشي انقلاب آكادمي ملي المپيك مرکز سنجش

 • تلفن ثابت

  ۰۲۱۲۶۲۱۶۲۱۰

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲۳۹۰۷۰۳۸