با استفاده از این جدول می توانید علاوه بر طراحی تمام جرئیات یک برنامه تمرین با وزنه  توصیه های مهمی از قبیل مدت استراحت بین هر ست و سرعت اجرای حرکات را نیز برای آنها مشخص کرد. در ضمن در صفحه دوم جدول توصیه های مهمی برای راهنمایی آنها ذکر شده است.

معرفی
شعار سایت از سلامتی تا قهرمانی است. در این سایت پس از تکمیل فرم های مربوطه برنامه اختصاصی تمرین و رژیم غذایی توسط دکتر بهرامی طراحی و پس از 48 ساعت ارسال می شود. در این سایت علاوه بر دریافت خدمات ویژه می توانید در قسمت با ما همراه شوید اطلاعات و توانمندی های خود را به نمایش بگذارید.
راه‌های ارتباطی
  • آدرس

    تهران اتوبان نيايش مجموعه ورزشي انقلاب آكادمي ملي المپيك مرکز سنجش

  • تلفن ثابت

    ۰۲۱۲۶۲۱۶۲۱۰

  • تلفن همراه

    ۰۹۱۲۳۹۰۷۰۳۸